Change language

Vad vi står för

Vad vi står för

Vad vi står för

Creative Kids Förskola

Creative Kids Förskola är en Engelsktalande/Svensktalande förskola som erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vår förskola följer läroplanens mål och riktlinjer utifrån undervisningsplanen LPFÖ18, författad av utbildningsmyndigheten i Sverige.

Creative Kids Förskolas framgång synliggörs genom vårt engagemang för barnen, deras föräldrar och personal.

Barn

Att erbjuda varje barn en varm och kärleksfull miljö i enlighet med läroplanen som stärker barnen till att utveckla en positiv självbild och kärlek till lärande.

Lärare

Att känna igen och utveckla deras kompetens, skicklighet och entusiasm.

Föräldrar

Att ge komplement och stöd i deras roll för barnets utveckling och lärande i förskolan genom öppenhet och kontinuerlig kommunikation.

Gå vidare till

Creative Kids Förskola/Preschool AB | Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg

Kontaktuppgifter

info@creativekidsforskola.com

Öppettider

Måndag till Fredag (07.00 - 17.00),

Öppningstider kan variera vid behov av förlängning

Creative Kids Förskola/Preschool AB | Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg

Kontaktuppgifter

info@creativekidsforskola.com

Öppettider

Måndag till Fredag (07.00 - 17.00),

Öppningstider kan variera vid behov av förlängning

Logo

Change language

Change language