Change language

Välkommen

Välkommen

Välkommen

till Creative Kids Förskola

till Creative Kids Förskola

till Creative Kids Förskola

Uppdrag

En värld av upptäckter och utforskande, där barn erbjuds en varm och kärleksfull miljö i enlighet med läroplanen som stärker barnen till att utveckla en positiv självbild och kärlek till lärande.

Uppdrag

Uppdrag

En värld av upptäckter och utforskande, där barn erbjuds en varm och kärleksfull miljö i enlighet med läroplanen som stärker barnen till att utveckla en positiv självbild och kärlek till lärande.

Välkommen

Välkommen

Välkommen

till Creative Kids Förskola

till Creative Kids Förskola

till Creative Kids Förskola

Creative Kids Förskola är en engelsk- och svensktalande förskola där barnen kommer från olika bakgrunder och har varierande språkliga kunskaper.

Engelska och Svenska är språken vi använder för att kommunicera och i vårt dagliga samspel. Våra avdelningar är medvetet utformade för att stötta barnens utveckling genom samspel och individuellt lärande och erbjuder även erfarenheter för tidigt lärande och lek för barn i åldrarna 1-5 år.

Creative Kids Förskola har två lokaler i Majorna, Göteborg, och är ett privatägt företag styrt av erfarna pedagoger inom tidigt lärande som är engagerade i att maximera varje barns lärande.

Creative Kids Förskola är en engelsk- och svensktalande förskola där barnen kommer från olika bakgrunder och har varierande språkliga kunskaper.


Creative Kids Förskola är en engelsk- och svensktalande förskola där barnen kommer från olika bakgrunder och har varierande språkliga kunskaper.

Engelska och Svenska är språken vi använder för att kommunicera och i vårt dagliga samspel. Våra avdelningar är medvetet utformade för att stötta barnens utveckling genom samspel och individuellt lärande och erbjuder även erfarenheter för tidigt lärande och lek för barn i åldrarna 1-5 år.

Creative Kids Förskola har två lokaler i Majorna, Göteborg, och är ett privatägt företag styrt av erfarna pedagoger inom tidigt lärande som är engagerade i att maximera varje barns lärande.

Vi använder både Svenska och Engelska som kommunikation i vårt dagliga samspel. Våra avdelningar är medvetet utformade för att stötta barnens utveckling genom samspel och individuellt lärande och erbjuder även erfarenheter för tidigt lärande och lek för barn i åldrarna 1-5 år.

Creative Kids Förskola har två lokaler i Majorna, Göteborg, och är ett privatägt företag styrt av erfarna pedagoger inom tidigt lärande som är engagerade i att maximera varje barns lärande.

Värdegrund

Värdegrund

Värdegrund

”Förskolans utbildning bygger på en tro på "det kompetenta barnet". Vi vill inspirera barnen, ta tillvara deras spontana nyfikenhet och stimulera deras lust att leka, utforska och lära. Målet är att skapa en trygg, glädjefylld och trivsam atmosfär där alla respekteras och utmanas i sitt lärande.”

”Förskolans utbildning bygger på en tro på "det kompetenta barnet". Vi vill inspirera barnen, ta tillvara deras spontana nyfikenhet och stimulera deras lust att leka, utforska och lära. Målet är att skapa en trygg, glädjefylld och trivsam atmosfär där alla respekteras och utmanas i sitt lärande.”

Våra förskolor

Våra förskolor

Lotsgatan 3 c, Göteborg

Tiny Tots (1-2 år)

Tiny Tots (1-2 år)

Discovering Dolphins (3-5 år)

Discovering Dolphins (3-5 år)

Älvsborgsgatan 12, Göteborg / Kustroddaregatan 48, Göteborg (Entré)

Toddling Turtles (1-2 år)

Toddling Turtles (1-2 år)

Busy Bees (3-5 år)

Busy Bees (3-5 år)

Creative Kids Förskola/Preschool AB | Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg

Kontaktuppgifter

info@creativekidsforskola.com

Öppettider

Måndag till Fredag (07.00 - 17.00),

Öppningstider kan variera vid behov av förlängning

Creative Kids Förskola/Preschool AB | Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg

Kontaktuppgifter

info@creativekidsforskola.com

Öppettider

Måndag till Fredag (07.00 - 17.00),

Öppningstider kan variera vid behov av förlängning

Logo

Change language

Change language