Change language

Vad vi gör

Vad vi gör

“Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet". Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. - LPFÖ18”

Varje ögonblick i ett barns liv är en del av hans eller hennes lärande.

Creative Kids Förskola erbjuder lärande och utvecklande aktiviteter, som vårdar kreativitet, fysisk utveckling, social utveckling, självständighet och problemlösande.

Varje ögonblick i ett barns liv är en del av hans eller hennes lärande.

Creative Kids Förskola erbjuder lärande och utvecklande aktiviteter, som vårdar kreativitet, fysisk utveckling, social utveckling, självständighet och problemlösande.

Varje ögonblick i ett barns liv är en del av hans eller hennes lärande.

Creative Kids Förskola erbjuder lärande och utvecklande aktiviteter, som vårdar kreativitet, fysisk utveckling, social utveckling, självständighet och problemlösande.

Vår förskola utgår från ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt för tidigt lärande. Den är utformad för att främja lustfyllda och lärorika aktiviteter; möjligheter för upptäckande och utveckla kreativ lek.

Vår förskola utgår från ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt för tidigt lärande. Den är utformad för att främja lustfyllda och lärorika aktiviteter; möjligheter för upptäckande och utveckla kreativ lek.

Vår förskola utgår från ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt för tidigt lärande. Den är utformad för att främja lustfyllda och lärorika aktiviteter; möjligheter för upptäckande och utveckla kreativ lek.

I vår undervisningsplan främjar vi även en multikulturell upplevelse. Vi har ett flertal event under året för att introducera olika kulturer.
Vi uppmuntrar lek i alla aktiviteter då lek är barnens arbete. En naturlig läroprocess vilket är grundläggande för barns tidiga lärande.

I vår undervisningsplan främjar vi även en multikulturell upplevelse. Vi har ett flertal event under året för att introducera olika kulturer.
Vi uppmuntrar lek i alla aktiviteter då lek är barnens arbete. En naturlig läroprocess vilket är grundläggande för barns tidiga lärande.

I vår undervisningsplan främjar vi även en multikulturell upplevelse. Vi har ett flertal event under året för att introducera olika kulturer.
Vi uppmuntrar lek i alla aktiviteter då lek är barnens arbete. En naturlig läroprocess vilket är grundläggande för barns tidiga lärande.

Vi tror på

Vi tror på att varje barn är unikt och utvecklas i sin egna takt.

Vi tror på att varje barn behöver möjligheter till att leka, kommunicera och reflektera.

Vi tror på att varje barn är lika mycket värda i gruppen.

Hos Creative Kids Förskola är vi övertygade om att lärande är en process, ett steg för steg i en livslång utveckling, att bygga en ordentlig grund för denna process är vårt mål.

Hos Creative Kids Förskola är vi övertygade om att lärande är en process, ett steg för steg i en livslång utveckling, att bygga en ordentlig grund för denna process är vårt mål.

Logo

Creative Kids Förskola/Preschool AB | Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg

Kontaktuppgifter

info@creativekidsforskola.com

Öppettider

Måndag till Fredag (07.00 - 17.00),

Öppningstider kan variera vid behov av förlängning

Creative Kids Förskola/Preschool AB | Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg

Kontaktuppgifter

info@creativekidsforskola.com

Öppettider

Måndag till Fredag (07.00 - 17.00),

Öppningstider kan variera vid behov av förlängning

Change language

Change language